โรงเรียนแท่นศิลาทิพย์ศึกษา อ.ชนบท จ.ขอนแก่น
นางสาวเบญญาภา ชัยอ่ำเดชากุล
นางสาวเบญญาภา ชัยอ่ำเดชากุล
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
นางสาวสศิยา จำปาทอง
นางสาวสศิยา จำปาทอง
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
ชื่อผู้ใช้ :   
รหัสผ่าน :  
 
สมัครสมาชิก | ลืมรหัสผ่าน

online ขณะนี้
1   คน
สถิติวันนี้
36   คน
สถิติทั้งหมด
87456   คน
เริ่มนับ 24 กุมภาพันธ์ 2557

ทำเนียบครู

ชื่อ - นามสกุล :
นายชัย สุวรรณกิจ
ตำแหน่ง : ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ
เบอร์ติดต่อ : 080-0084007
อีเมล์ : kruechaisuwan@gmail.com

ชื่อ - นามสกุล :
นางสาวอรสา โนสูงเนิน
ตำแหน่ง : ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ
เบอร์ติดต่อ :
อีเมล์ :

ชื่อ - นามสกุล :
นางศรีอุษา ประจันตะเสน
ตำแหน่ง : ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ
เบอร์ติดต่อ : 093-3346719
อีเมล์ : sriusaspy@gmail.com

ชื่อ - นามสกุล :
นางลลิตา อักษร
ตำแหน่ง : ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ
เบอร์ติดต่อ : 094-0038951
อีเมล์ : lilitapajantasan@gmail.com

ชื่อ - นามสกุล :
นางบุษกร ชาพิภักดิ์
ตำแหน่ง : ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ
เบอร์ติดต่อ : 087-2330751
อีเมล์ : budsakon88@hotmail.com

ชื่อ - นามสกุล :
นางกันย์ณิรา ฉัตรวุฒิรัศมิ์
ตำแหน่ง : ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ
เบอร์ติดต่อ : 089-5795504
อีเมล์ : firstty.lert@hotmail.co.th

ชื่อ - นามสกุล :
นายขวัญชัย อิฐรัตน์
ตำแหน่ง : ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ
เบอร์ติดต่อ : 091-3488471
อีเมล์ : kwanchai_ny@hotmail.com

ชื่อ - นามสกุล :
นายทองมัย พิมพันธ์
ตำแหน่ง : ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ
เบอร์ติดต่อ : 061-3988036
อีเมล์ : tongmai.p@kkumail.com

ชื่อ - นามสกุล :
นางสาวเสาวภา วิชิต
ตำแหน่ง : ครู
เบอร์ติดต่อ :
อีเมล์ :

ชื่อ - นามสกุล :
นายอัคร มัญจาวงษ์
ตำแหน่ง : ู้ผู้ช่วยครู
เบอร์ติดต่อ : 086-8599242
อีเมล์ :

ชื่อ - นามสกุล :
นายก่อเกียรติ แก้วเสน่ห์ใน
ตำแหน่ง : ครู
เบอร์ติดต่อ :
อีเมล์ :

ชื่อ - นามสกุล :
นายบุญโชค สาขะสิงห์
ตำแหน่ง : ครู
เบอร์ติดต่อ :
อีเมล์ :

ชื่อ - นามสกุล :
นายสมยศ แก้วสุพรรณ์
ตำแหน่ง : นายช่างไฟฟฟ้า
เบอร์ติดต่อ :
อีเมล์ :

ชื่อ - นามสกุล :
นายธนาคม ณ สุนทร
ตำแหน่ง : พนักงานขับรถ
เบอร์ติดต่อ :
อีเมล์ :

ชื่อ - นามสกุล :
นางสาวสุพรรณี จุลนาค
ตำแหน่ง : แม่บ้าน
เบอร์ติดต่อ : 098-1857193
อีเมล์ :

ชื่อ - นามสกุล :
นายชัชวาล วรรณสา
ตำแหน่ง : ครูช่วยสอน
เบอร์ติดต่อ :
อีเมล์ :

ชื่อ - นามสกุล :
นายวัลลภ สูงเนิน
ตำแหน่ง : ครูช่วยสอน
เบอร์ติดต่อ :
อีเมล์ :

ชื่อ - นามสกุล :
นายสิทธิชัย ศักรบุตร
ตำแหน่ง : ครูช่วยสอน
เบอร์ติดต่อ :
อีเมล์ :

ชื่อ - นามสกุล :
นางสาวอนัญญา ศรีโยธา
ตำแหน่ง : ครูช่วยสอน
เบอร์ติดต่อ :
อีเมล์ :

ชื่อ - นามสกุล :
นายกิตตินันท์ ศรีโยธา
ตำแหน่ง : ครูช่วยสอน
เบอร์ติดต่อ :
อีเมล์ :

ชื่อ - นามสกุล :
นางสาวเกศรา เพิ่มพูล
ตำแหน่ง : ครูช่วยสอน
เบอร์ติดต่อ :
อีเมล์ :

ชื่อ - นามสกุล :
นางกรกมล เค้าคำ
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่การเงิน
เบอร์ติดต่อ :
อีเมล์ :

กำลังแสดงหน้าที่ 1/1
<< 1 >>
โรงเรียนแท่นศิลาทิพย์ศึกษา
ตำบลบ้านแท่น อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น 40180 โทร. 043-415809 แฟกซ์ 043-415809
Admin Login