โรงเรียนแท่นศิลาทิพย์ศึกษา อ.ชนบท จ.ขอนแก่น
นางสาวเบญญาภา ชัยอ่ำเดชากุล
นางสาวเบญญาภา ชัยอ่ำเดชากุล
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
นางสาวสศิยา จำปาทอง
นางสาวสศิยา จำปาทอง
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
ชื่อผู้ใช้ :   
รหัสผ่าน :  
 
สมัครสมาชิก | ลืมรหัสผ่าน

online ขณะนี้
1   คน
สถิติวันนี้
36   คน
สถิติทั้งหมด
87456   คน
เริ่มนับ 24 กุมภาพันธ์ 2557
คณะกรรมการสถานศึกษา 

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนแท่นศิลาทิพย์ศึกษา


                               1.นายมนชัย  ดวงสว่าง                       ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา    
                               2.นางศรีอุษา ประจันตะเสน                  ผู้แทนครู  
                               3.นายสุรพล สินโพธิ์                           กรรมการสถานศึกษา    
                               4.นาางละออง เลบ้านแท่น                   กรรมการสถานศึกษา   
                               5.นางธนาภา ไกรดำ                           กรรมการสถานศึกษา
                               6.นายสมจิต เทินทา                           กรรมการสถานศึกษา
                               7.นางสาวสุนิสา ป้องเคน                      กรรมการสถานศึกษา
                               8.นางสาวเบญญาภา  ชัยอำเดชากุล       เลขานุการ      
                           
    


โรงเรียนแท่นศิลาทิพย์ศึกษา
ตำบลบ้านแท่น อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น 40180 โทร. 043-415809 แฟกซ์ 043-415809
Admin Login