โรงเรียนแท่นศิลาทิพย์ศึกษา อ.ชนบท จ.ขอนแก่น
นางสาวเบญญาภา ชัยอ่ำเดชากุล
นางสาวเบญญาภา ชัยอ่ำเดชากุล
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
นางสาวสศิยา จำปาทอง
นางสาวสศิยา จำปาทอง
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
ชื่อผู้ใช้ :   
รหัสผ่าน :  
 
สมัครสมาชิก | ลืมรหัสผ่าน

online ขณะนี้
1   คน
สถิติวันนี้
36   คน
สถิติทั้งหมด
87456   คน
เริ่มนับ 24 กุมภาพันธ์ 2557
ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศโรงเรียนแท่นศิลาทิพย์ศึกษา สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น เรื่อง ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง ครูช่วยสอน ดาวน์โหลดไฟล์แนบ (22 มิ.ย. 2565)
ประกาศโรงเรียนแท่นศิลาทิพย์ศึกษา เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง ครูช่วยสอน วิชาเอก ดนตรี ดาวน์โหลดไฟล์แนบ (14 มิ.ย. 2565)
ประกาศโรงเรียนแท่นศิลาทิพย์ศึกษา สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง ครูช่วยสอน วิชาเอกอุตสาหกรรมศิลป์ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ (18 พ.ค. 2565)
ประกาศผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง ครูช่วยสอน วิชาเอก อุตสาหกรรมศิลป์ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ (14 พ.ค. 2565)
รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา(SAR) ประจำปีการศึกษา 2564 (13 พ.ค. 2565)
ประกาศโรงเรียนแท่นศิลาทิพย์ศึกษา เรื่อง สรรหาบุคคลจ้างเหมาในการจัดทำอาหารกลางวัน ดาวน์โหลดไฟล์แนบ (6 พ.ค. 2565)
การจัดงานวันครู ครั้งที่ 66 พ.ศ. 2565 “พลังครูยุคใหม่ สร้างคุณภาพคนไทยสู่สากล” (13 ม.ค. 2565)
ประกาศโรงเรียนแท่นศิลาทิพย์ศึกษา เรื่อง การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ด้วยรูปแบบ On-Line On-Hand On-Demand (6 ม.ค. 2565)
ประกาศโรงเรียนแท่นศิลาทิพย์ศึกษา สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง ครูสนับสนุนการสอน ดาวน์โหลดไฟล์แนบ (24 ธ.ค. 2564)
ประกาศโรงเรียนแท่นศิลาทิพย์ศึกษา เรื่อง การเปิดเรียน On-Site (16 ธ.ค. 2564)
แผนเผชิญเหตุ มาตรการป้องกันตามระดับการแพร่ระบาดโควิด-19 ของสถานศึกษา (31 ต.ค. 2564)
เรื่องการเดินทางไปฉีดวัคซีน Pfizer เข็มที่ 2 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 โรงเรียนแท่นศิลาทิพย์ศึกษา (27 ต.ค. 2564)
ประชาสัมพันธ์ไปยังนักเรียนโรงเรียนแท่นศิลาทิพย์ศึกษา เรื่องการรับวัคซีนไฟเซอร์สำหรับนักเรียชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ (12 ต.ค. 2564)
เรื่อง รับเงินค่าอุปกรณ์การเรียน ค่าเครื่องแบบนักเรียน และค่าปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน ระหว่างวันที่ 2-6 สิงหาคม 2564 ตามรายละเอียด ดังแนบมานี้ (31 ก.ค. 2564)
เรื่อง ปิดสถานศึกษาด้วยเหตุพิเศษ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ดาวน์โหลดไฟล์แนบ (1 ก.ค. 2564)
มาตรการเฝ้าระวังผู้ที่เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยงสูง กรุงเทพฯและปริมณฑล (28 มิ.ย. 2564)
มาตรการป้องกันการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หลัก6x6 จากกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข (17 พ.ค. 2564)
ประกาศโรงเรียนแท่นศิลาทิพย์ศึกษา สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งครูช่วยสอน (18 เม.ย. 2564)
การประกาศนโยบายและแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นปีการศึกษา ๒๕๖๔ และแต่งตั้งคณะกรรมการรับนักเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นปีการศึกษา ๒๕๖๔ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ (15 มี.ค. 2564)
ประกาศโรงเรียนแท่นศิลาทิพย์ศึกษา มีความประสงค์รับโอน(ย้าย) ข้าราชการครูวิชาเอกดนตรี และเอกชีววิทยา ท่านที่มีความประสงค์ติดต่อได้ที่ผู้อำนวยการเบญญาภา ชัยอ่ำเดชากุล เบอร์โทร 093-3394451 (12 พ.ย. 2563)
ประกาศโรงเรียนแท่นศิลาทิพย์ศึกษา เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง ครูช่วยสอน วิชาเอกภาษาไทย ดาวน์โหลดไฟล์แนบ (29 มิ.ย. 2563)
ประกาศโรงเรียนแท่นศิลาทิพย์ศึกษา สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง ครูช่วยสอน โรงเรียนแท่นศิลาทิพย์ศึกษา ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ (22 มิ.ย. 2563)
ประกาศโรงเรียนแท่นศิลาทิพย์ศึกษา สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น เรื่อง รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งครูช่วยสอน โรงเรียนแท่นศิลาทิพย์ศึกษา ดาวน์โหลดไฟล์แนบ (11 มิ.ย. 2563)
ประกาศโรงเรียนแท่นศิลาทิพย์ศึกษา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อปฏิบัติหน้าที่ครูช่วยสอน ประจำโรงเรียนแท่นศิลาทิพย์ศึกษา สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดไฟล์แนบ (26 มี.ค. 2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ค่าวัสดุตามโครงการนิเทศการจัดการเรียนการสอนของครูผู้สอน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ โดยเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดไฟล์แนบ (8 ธ.ค. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ค่าจัดซื้อจ้างจ้างวัสดุ อุปกรณ์ โครงการส่งเสริมวันสำคัญและภูมิปัญญาท้องถิ่น กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดไฟล์แนบ (8 ธ.ค. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาค่าจัดซื้อจัดจ้างวัสดุ อุปกรณ์ ตามโครงการส่งเสริมวันสำคัญและภูมิปัญญาท้องถิ่น กิจกรรมพิธีถวายพระพรเนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา รัชกาลที่ ๑๐ ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ โดยเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดไฟล์แนบ (8 ธ.ค. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างงานจ้างเหมาบริการรถโดยสารตามโครงการค่ายคุณธรรมจริยธรรม ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ โดยเฉพาะเจาะจง (4 ธ.ค. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อตามโครงการพัฒนาระบบงานวัดผลประเมินผล(ปถ.๐๕) ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดไฟล์แนบ (4 ธ.ค. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อตามโครงการพัฒนาองค์กรและระบบบริหารของโรงเรียน(ผงหมึกเติมเครื่องถ่ายเอกสาร) ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดไฟล์แนบ (3 ธ.ค. 2562)

กำลังแสดงหน้าที่ 1/2 ->
<< 1 2 >>


โรงเรียนแท่นศิลาทิพย์ศึกษา
ตำบลบ้านแท่น อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น 40180 โทร. 043-415809 แฟกซ์ 043-415809
Admin Login