โรงเรียนแท่นศิลาทิพย์ศึกษา อ.ชนบท จ.ขอนแก่น
นางสาวเบญญาภา ชัยอ่ำเดชากุล
นางสาวเบญญาภา ชัยอ่ำเดชากุล
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
นางสาวสศิยา จำปาทอง
นางสาวสศิยา จำปาทอง
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
ชื่อผู้ใช้ :   
รหัสผ่าน :  
 
สมัครสมาชิก | ลืมรหัสผ่าน

online ขณะนี้
1   คน
สถิติวันนี้
35   คน
สถิติทั้งหมด
87455   คน
เริ่มนับ 24 กุมภาพันธ์ 2557

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถโดยสารไม่ประจำทาง (ปรับอากาศ 2 ชั้น) ตามกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน(โครงการทัศนศึกษา) ปีการศึกษา 2565 จำนวน 5 คัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โรงเรียนแท่นศิลาทิพย์ศึกษา องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดไฟล์แนบ ( 23 สิงหาคม 2565 )
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริหารบุคคลเพื่อปฏิบัติหน้าที่ ตำแหน่ง ครูสนับสนุนการสอน(ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัสดุ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 ก.ค. 2565 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ ( 26 ก.ค. 2565 )
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ตามโครงการ 1 ห้องเรียน 1 นวัตกรรม จำนวน 39 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 กย 2565 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ ( 26 กย 2565 )
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ตามโครงการกิจกรรมโรงเรียนปลอดขยะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 กย 2565 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ ( 16 กย 2565 )
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์กิจกรรมของโรงเรียนตามโครงการประชาสัมพันธ์โรงเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 ก.ย. 2565 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ ( 9 ก.ย. 2565 )
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างต่อเติมอาคารเรียน 3 ชั้นตามโครงการต่อเติมอาคารเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 ก.ย. 2565 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ ( 5 ก.ย. 2565 )
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุและอุปกรณ์ตามโครงการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 ก.ย. 2565 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ ( 2 ก.ย. 2565 )
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุหมึกตามโครงการพัฒนาองค์กรและระบบบริหารงานของโรงเรียน(วัสดุคอมพิวเตอร์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 ก.ย. 2565 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ ( 2 ก.ย. 2565 )
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ค่าจ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์โครงการทัศนศึกษา กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 ส.ค. 2565 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ ( 22 ส.ค. 2565 )
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถโดยสารรับ-ส่งนักเรียน จำนวน 2 คัน ตามโครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมของนักเรียน(กิจกรรมเข้าค่ายคุณธรรม-จริยธรรม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 ส.ค. 2565 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ ( 18 ส.ค. 2565 )
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการศึกษาตามโครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 ส.ค. 2565 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ ( 17 ส.ค. 2565 )
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุและอุปกรณ์การศึกษาตามโครงการวัสดุเพื่อการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 ส.ค. 2565 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ ( 17 ส.ค. 2565 )
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ค่าจ้างเหมาบริการตามโครงการบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4 ส.ค. 2565 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ ( 4 ส.ค. 2565 )
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุและอุปกรณ์ตามโครงการ 1 ห้องเรียน 1 นวัตกรรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4 สค 2565 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ ( 4 ส.ค. 2565 )
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถตู้โดยสารตามโครงการพัฒนาบุคลากร(กิจกรรมศึกษาดูงาน) ปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 กค 2565 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ ( 22 ก.ค. 2565 )
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ตามโครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ(กิจกรรมวันสุนทรภู่) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 กค 2565 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ ( 18 ก.ค. 2565 )
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุตามโครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ(กิจกรรมวันสุนทรภู่) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 กค 2565 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ ( 18 ก.ค. 2565 )
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุและอุปกรณ์สิ้นเปลืองสินค้า ตามโครงการส่งเสริมวันสำคัญและภูมิปัญญาท้องถิ่น(กิจกรรมวันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6 กค 2565 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ ( 6 ก.ค. 2565 )
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ อุปกรณ์งานบ้านงานครัวตามโครงการพัฒนาองค์กรและระบบบริหารงานของโรงเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 กค 2565 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ ( 5 ก.ค. 2565 )
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวตามโครงการพัฒนาองค์กรและระบบบริหารงานของโรงเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 มิย 2565 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ ( 15 มิ.ย. 2565 )
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุและอุปกรณ์ ตามโครงการวัสดุเพื่อการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7 มิย 2565 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ ( ึ7 มิ.ย. 2565 )
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทาสีภายนอกอาคารเรียน 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 มิย 2565 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ ( 1 มิ.ย. 2565 )
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา หนังสือเรียนตามโครงการจัดซื้อหนังสือเรียน ปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 พค 2565 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ ( 26 พ.ค. 2565 )
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการอาหารกลางวันสำหรับนักเรียนตามโครงการส่งเสริมโอกาสทางการศึกษาของนักเรียนในสังกัด(ค่าใช้จ่ายอาหารกลางวัน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 พค 2565 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ ( 12 พ.ค. 2565 )
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถรัับ-ส่งนักเรียน ตามโครงการส่งเสริมโอกาสทางการศึกษาของนักเรียนในสังกัด (ค่าใช้จ่ายรถรับ-ส่งนักเรียน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 พค 2565 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ ( 11 พ.ค. 2565 )
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ อุปกรณ์ตามโครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ของโรงเรียน(กิจกรรมทาสีเพื่อปรับแต่งภูมิทัศน์โรงเรียน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 เม.ย. 2565 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ ( 27 เม.ย. 2565 )
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริหารบุคคลเพือปฏิบัติหน้าที่ครูสนับสนุนการสอน(ผู้ช่วยงานพัสดุ) โรงเรียนแท่นศิลาทิพย์ศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 มี.ค. 2565 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ ( 30 มี.ค. 2565 )
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ อุปกรณ์ตามโครงการพัฒนาองค์กรและระบบการบริหารของโรงเรียน(ค่าวัสดุ งานบ้านงานครัว) ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 ธค 2564 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ ( 28 ธ.ค. 2564 )
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ตามโครงการพัฒนาห้องสมุดโรงเรียน ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 พ.ค. 2565 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ ( 27 พ.ค. 2565 )
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออุปกรณ์และวัสดุสิ้นเปลืองคลังสินค้าตามโครงการพัฒนาระบบวัดผลประเมินผล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 พ.ค. 2565 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ ( 24 พ.ค. 2565 )

กำลังแสดงหน้าที่ 1/10 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>


โรงเรียนแท่นศิลาทิพย์ศึกษา
ตำบลบ้านแท่น อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น 40180 โทร. 043-415809 แฟกซ์ 043-415809
Admin Login