โรงเรียนแท่นศิลาทิพย์ศึกษา อ.ชนบท จ.ขอนแก่น
นางสาวเบญญาภา  ชัยอ่ำเดชากุล
นางสาวเบญญาภา ชัยอ่ำเดชากุล
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ชื่อผู้ใช้ :   
รหัสผ่าน :  
 
สมัครสมาชิก | ลืมรหัสผ่าน

online ขณะนี้
1   คน
สถิติวันนี้
39   คน
สถิติทั้งหมด
67854   คน
เริ่มนับ 24 กุมภาพันธ์ 2557

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ตามโครงการพัฒนาห้องสมุดโรงเรียน ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 พ.ค. 2565 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ ( 27 พ.ค. 2565 )
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออุปกรณ์และวัสดุสิ้นเปลืองคลังสินค้าตามโครงการพัฒนาระบบวัดผลประเมินผล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 พ.ค. 2565 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ ( 24 พ.ค. 2565 )
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการช่างปรับปรุงประตู ตามโครงการพัฒนาสภาพแวดล้อมทางกายภาพและการบริการ (กิจกรรมปรับปรุงประตูห้องอาเซียน) ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 พ.ค. 2565 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ ( 11 พ.ค. 2565 )
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ตามโครงการพัฒนาองค์กรแหล่งเรียนรู้ของโรงเรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ 11 เม.ย. 2565 ( 11 เม.ย. 2565 )
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ค่าวัสดุ อุปกรณ์ โครงการพัฒนาองค์กรและระบบการบริหารของโรงเรียน (วัสดุคอมพิวเตอร์) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ 29 มี.ค. 2565 ( 29 มี.ค. 2565 )
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ตามโครงการส่งเสริมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (กิจกรรมอำลาแสดเขียว) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 มี.ค. 2565 ( 16 มี.ค. 2565 )
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายไวนิล ตามโครงการส่งเสริมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือเนตรนารี) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 มี.ค. 2565 ( 10 มี.ค. 2565 )
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ตามโครงการการบริหารโรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น (SBMLD) ความเป็นเลิศด้านอาหารไทย นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 – 6 (ค่าวัสดุ) 9 มี.ค. 2565 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ ( 9 มี.ค. 2565 )
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ตามโครงการการบริหารโรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น (SBMLD) ความเป็นเลิศด้านอาหารไทย นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3 (ค่าวัสดุ) 9 มี.ค. 2565 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ ( 9 มี.ค. 2565 )
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ค่าอุปกรณ์และวัสดุสิ้นเปลืองคลังสินค้า ตามโครงการส่งเสริมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือเนตรนารี) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 มี.ค. 2565 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ ( 9 มี.ค. 2565 )
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ค่าอุปกรณ์และวัสดุสิ้นเปลืองคลังสินค้า ตามโครงการส่งเสริมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือเนตรนารี) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 มี.ค. 2565 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ ( 9 มี.ค. 2565 )
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ค่าวัสดุอุปกรณ์เกี่ยวกับการกีฬาและอนามัย ตามโครงการรณรงค์และป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 มี.ค. 2565 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ ( 1 มี.ค. 2565 )
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องเสียง ตามโครงการจัดซื้อเครื่องเสียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 มี.ค. 2565 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ ( 1 มี.ค. 2565 )
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ตามโครงการจัดซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 มี.ค. 2565 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ ( 1 มี.ค. 2565 )
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมหลังคา และซ่อมแซมฝ้าเพดาน อาคารเรียน ก. ตามโครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 ก.พ. 2565 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ ( 28 ก.พ. 2565 )
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ค่าอุปกรณ์และวัสดุสิ้นเปลืองคลังสินค้า ตามโครงการค่าวัสดุเพื่อการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 ก.พ. 2565 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ ( 24 ก.พ. 2565 )
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ค่าอุปกรณ์และวัสดุสิ้นเปลืองคลังสินค้า ตามโครงการการบริหารโรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น(SBMLD) ความเป็นเลิศด้านสิ่งประดิษฐ์(ดอกไม้ประดิษฐ์) นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 ก.พ. 2565 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ ( 18 ก.พ. 2565 )
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายไวนิล ตามโครงการแนะแนวอาชีพและการศึกษาต่อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 ก.พ. 2565 ( 17 ก.พ. 2565 )
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ค่าอุปกรณ์และวัสดุสิ้นเปลืองคลังสินค้า ตามโครงการค่าวัสดุเพื่อการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 ก.พ. 2565 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ ( 15 ก.พ. 2565 )
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ค่าอุปกรณ์และวัสดุสิ้นเปลืองคลังสินค้า ตามโครงการการบริหารโรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น(SBMLD) ความเป็นเลิศด้านสิ่งประดิษฐ์นาฏยศิราภรณ์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 ก.พ. 2565 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ ( 15 ก.พ. 2565 )
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ตามโครงการส่งเสริมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (วันมาฆบูชา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 ก.พ. 2565 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ ( 11 ก.พ. 2565 )
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างจัดสถานที่ตามโครงการส่งเสริมความเป็นเลิศเข้าร่วมการแข่งขันทางกีฬา และกีฬาสีภายใน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 ก.พ. 2565 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ ( 10 ก.พ. 2565 )
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ตามโครงการส่งเสริมความเป็นเลิศด้านกีฬาและกีฬาสีภายใน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 ก.พ. 2565 ( 8 ก.พ. 2565 )
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ตามโครงการส่งเสริมความเป็นเลิศด้านกีฬาและกีฬาสีภายใน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 ก.พ. 2565 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ ( 8 ก.พ. 2565 )
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ค่าวัสดุตกแต่งประตู ตามโครงการพัฒนาสภาพแวดล้อมทางกายภาพและการบริการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 ก.พ. 2565 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ ( 8 ก.พ. 2565 )
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์แท็บเล็ต ตามโครงการจัดซื้อคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7 ก.พ. 2565 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ ( 7 ก.พ. 2565 )
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาค่าจัดจ้างทำป้ายไวนิลโครงการพัฒนาศักยภาพนักเรียนด้านดนตรี และนาฏศิลป์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 ก.พ. 2565 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ ( 2 ก.พ. 2565 )
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ตามโครงการพัฒนาองค์กรและระบบการบริหารของโรงเรียน (วัสดุคอมพิวเตอร์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 ม.ค. 2565 ( 20 ม.ค. 2565 )
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ค่าจ้างเหมาประกอบอาหาร ตามโครงการค่ายทักษะวิชาการ (กิจกรรมพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 ม.ค. 2565 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ ( 20 ม.ค. 2565 )
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ค่าอุปกรณ์และวัสดุสิ้นเปลืองคลังสินค้า ตามโครงการค่ายทักษะวิชาการ (กิจกรรมพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 ม.ค. 2565 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ ( 20 ม.ค. 2565 )

กำลังแสดงหน้าที่ 1/9 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>


โรงเรียนแท่นศิลาทิพย์ศึกษา
ตำบลบ้านแท่น อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น 40180 โทร. 043-415809 แฟกซ์ 043-415809
Admin Login