คณะผู้บริหาร ข้าราชการครูและบุคลากร โรงเรียนแท่นศิลาทิพย์ศึกษา
สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี
ทรงพระเจริญ
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี
๓ มิถุนายน ๒๕๖๗
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า
เข้าสู่หน้าหลักเว็บไซต์ ลงนามถวายพระพร