คณะผู้บริหาร ข้าราชการครูและบุคลากร โรงเรียนแท่นศิลาทิพย์ศึกษา
เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ
งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ
๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า
เข้าสู่หน้าหลักเว็บไซต์ ร่วมลงนามถวายพระพร สารคดีเฉลิมพระเกียรติ