โรงเรียนแท่นศิลาทิพย์ศึกษา อ.ชนบท จ.ขอนแก่น
นางสาวเบญญาภา  ชัยอ่ำเดชากุล
นางสาวเบญญาภา ชัยอ่ำเดชากุล
ผู้อำนวยการโรงเรียนแท่นศิลาทิพย์ศึกษา
นายเรวัตร  สุดโต
นายเรวัตร สุดโต
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
ชื่อผู้ใช้ :   
รหัสผ่าน :  
 
สมัครสมาชิก | ลืมรหัสผ่าน

online ขณะนี้
1   คน
สถิติวันนี้
34   คน
สถิติทั้งหมด
41337   คน
เริ่มนับ 24 กุมภาพันธ์ 2557


ชื่อ - นามสกุล :
นายอุทัย สุดหล้า
ตำแหน่ง : ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ
เบอร์ติดต่อ : 081-0551782
อีเมล์ :
อื่นๆ :
ชื่อ - นามสกุล :
นางจรัมพร หิทธิเดช
ตำแหน่ง : ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ
เบอร์ติดต่อ : 088-5321412
อีเมล์ : hitidach@gmail.com
อื่นๆ :
ชื่อ - นามสกุล :
นายชัย สุวรรณกิจ
ตำแหน่ง : ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ
เบอร์ติดต่อ : 080-0084007
อีเมล์ : kruechaisuwan@gmail.com
อื่นๆ :
ชื่อ - นามสกุล :
นางศรีอุษา ประจันตะเสน
ตำแหน่ง : ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ
เบอร์ติดต่อ : 093-3346719
อีเมล์ : sriusaspy@gmail.com
อื่นๆ :
ชื่อ - นามสกุล :
นางสาวอรสา โนสูงเนิน
ตำแหน่ง : ครู
เบอร์ติดต่อ :
อีเมล์ :
อื่นๆ :
ชื่อ - นามสกุล :
นางลลิตา อักษร
ตำแหน่ง : ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ
เบอร์ติดต่อ : 094-0038951
อีเมล์ : lilitapajantasan@gmail.com
อื่นๆ :
ชื่อ - นามสกุล :
นางบุษกร ชาพิภักดิ์
ตำแหน่ง : ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ
เบอร์ติดต่อ : 087-2330751
อีเมล์ : budsakon88@hotmail.com
อื่นๆ :
ชื่อ - นามสกุล :
นางกฤติยา เลิศพันธ์
ตำแหน่ง : ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ
เบอร์ติดต่อ : 089-5795504
อีเมล์ : firstty.lert@hotmail.co.th
อื่นๆ :
ชื่อ - นามสกุล :
นายขวัญชัย อิฐรัตน์
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
เบอร์ติดต่อ : 091-3488471
อีเมล์ : kwanchai_ny@hotmail.com
อื่นๆ :
ชื่อ - นามสกุล :
นายธรรมวิทย์ สุพรมพิทักษ์
ตำแหน่ง : ครู
เบอร์ติดต่อ : 086-2300135
อีเมล์ : thammawit2528@hotmail.com
อื่นๆ :
ชื่อ - นามสกุล :
นางสาวปวีณา โสดาวิชิต
ตำแหน่ง : ครู
เบอร์ติดต่อ : 085-6468785
อีเมล์ : Aim_4th@yahoo.co.th
อื่นๆ :
ชื่อ - นามสกุล :
นายอัคร มัญจาวงษ์
ตำแหน่ง : ู้ผู้ช่วยครู
เบอร์ติดต่อ : 086-8599242
อีเมล์ :
อื่นๆ :
ชื่อ - นามสกุล :
นางกรกมล เค้าคำ
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี
เบอร์ติดต่อ :
อีเมล์ :
อื่นๆ :
ชื่อ - นามสกุล :
นายธงชัย ไพศรี
ตำแหน่ง : ครูช่วยสอน
เบอร์ติดต่อ :
อีเมล์ :
อื่นๆ :
ชื่อ - นามสกุล :
นางสาวอมรินทร์ สินโพธิ์
ตำแหน่ง : ครูช่วยสอน
เบอร์ติดต่อ :
อีเมล์ :
อื่นๆ :
ชื่อ - นามสกุล :
นางสาววรินยุพา สุรเสน
ตำแหน่ง : ครูช่วยสอน
เบอร์ติดต่อ :
อีเมล์ :
อื่นๆ :
ชื่อ - นามสกุล :
นางสาวธนพร เสรี
ตำแหน่ง : ครูช่วยสอน
เบอร์ติดต่อ : 087-7060075
อีเมล์ :
อื่นๆ :
ชื่อ - นามสกุล :
นางสาวชมพูนุท มรกฏ
ตำแหน่ง : ครูช่วยสอน
เบอร์ติดต่อ :
อีเมล์ :
อื่นๆ :
ชื่อ - นามสกุล :
นางสาวพัฒฑิรา โคตศิริ
ตำแหน่ง : ครูช่วยสอน
เบอร์ติดต่อ :
อีเมล์ :
อื่นๆ :
ชื่อ - นามสกุล :
นายสมยศ แก้วสุพรรณ์
ตำแหน่ง : นายช่างไฟฟฟ้า
เบอร์ติดต่อ :
อีเมล์ :
อื่นๆ :
ชื่อ - นามสกุล :
นายธนาคม ณ สุนทร
ตำแหน่ง : ภารโภร
เบอร์ติดต่อ :
อีเมล์ :
อื่นๆ :
ชื่อ - นามสกุล :
นางสาวสุพรรณี จุลนาค
ตำแหน่ง : แม่บ้าน
เบอร์ติดต่อ : 098-1857193
อีเมล์ :
อื่นๆ :
หน้าที่   1 |   
โรงเรียนแท่นศิลาทิพย์ศึกษา
ตำบลบ้านแท่น อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น 40180 โทร. 043-415809 แฟกซ์ 043-415809
Admin Login