โรงเรียนแท่นศิลาทิพย์ศึกษา อ.ชนบท จ.ขอนแก่น
นางสาวเบญญาภา  ชัยอ่ำเดชากุล
นางสาวเบญญาภา ชัยอ่ำเดชากุล
ผู้อำนวยการโรงเรียนแท่นศิลาทิพย์ศึกษา
นายเรวัตร  สุดโต
นายเรวัตร สุดโต
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
ชื่อผู้ใช้ :   
รหัสผ่าน :  
 
สมัครสมาชิก | ลืมรหัสผ่าน

online ขณะนี้
2   คน
สถิติวันนี้
34   คน
สถิติทั้งหมด
41337   คน
เริ่มนับ 24 กุมภาพันธ์ 2557
คณะกรรมการสถานศึกษา 


 
                               1.นายมนชัย  ดวงสว่าง                     ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา    
                               2.นางจรัมพร  หิทธิเดช                     ผู้แทนครู  
                               3.นายวิเชียร  สินโพธิ์                       กรรมการสถานศึกษา    
                               4.นายสนิท  เมืองหนึ่ง                      กรรมการสถานศึกษา   
                               5.นายเสนอ  สินโพธิ์                        กรรมการสถานศึกษา
                               6.นายสุบรรณ  ยะหล่อม                    กรรมการสถานศึกษา
                               7.นางบุญพร้อม  ราชมนตรี                 กรรมการสถานศึกษา
                               8.นางสุนันทา  สมทา                        กรรมการสถานศึกษา
                               9.นางสาวอมรินทร์  สินโพธิ์                กรรมการสถานศึกษา           
                               9.นางสาวเบญญาภา  ชัยอำเดชากุล     เลขานุการ
    


โรงเรียนแท่นศิลาทิพย์ศึกษา
ตำบลบ้านแท่น อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น 40180 โทร. 043-415809 แฟกซ์ 043-415809
Admin Login