โรงเรียนแท่นศิลาทิพย์ศึกษา อ.ชนบท จ.ขอนแก่น
นายกันต์พงษ์  อิ่มจิตรจรัส
นายกันต์พงษ์ อิ่มจิตรจรัส
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา รักษาราชการแทนผู้อำนวยการโรงเรียนแท่นศิลาทิพย์ศึกษา
ชื่อผู้ใช้ :   
รหัสผ่าน :  
 
สมัครสมาชิก | ลืมรหัสผ่าน

online ขณะนี้
2   คน
สถิติวันนี้
13   คน
สถิติทั้งหมด
19927   คน
เริ่มนับ 24 กุมภาพันธ์ 2557
เป้าประสงค์ (Goal) เป้าประสงค์ (Goal)
  1. เพื่อให้นักเรียนมีคุณภาพ ตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนมีค่าเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.50
  2. เพื่อให้นักเรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ และเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้
  3. เพื่อให้นักเรียนมีระเบียบวินัย มีจิตสำนึกในความรับผิดชอบและเสียสละต่อส่วนรวม และรักษ์วัฒนธรรมไทย
  4. เพื่อให้นักเรียนมีคุณลักษณะเป็นผู้นำ


โรงเรียนแท่นศิลาทิพย์ศึกษา
ตำบลบ้านแท่น อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น 40180 โทร. 043-415809 แฟกซ์ 043-415809
Admin Login