โรงเรียนแท่นศิลาทิพย์ศึกษา อ.ชนบท จ.ขอนแก่น
นางสาวเบญญาภา  ชัยอ่ำเดชากุล
นางสาวเบญญาภา ชัยอ่ำเดชากุล
ผู้อำนวยการโรงเรียนแท่นศิลาทิพย์ศึกษา
นายเรวัตร  สุดโต
นายเรวัตร สุดโต
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
ชื่อผู้ใช้ :   
รหัสผ่าน :  
 
สมัครสมาชิก | ลืมรหัสผ่าน

online ขณะนี้
1   คน
สถิติวันนี้
32   คน
สถิติทั้งหมด
41335   คน
เริ่มนับ 24 กุมภาพันธ์ 2557
ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศโรงเรียนแท่นศิลาทิพย์ศึกษา เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง ครูช่วยสอน วิชาเอกภาษาไทย ดาวน์โหลดไฟล์แนบ (29 มิ.ย. 2563)
ประกาศโรงเรียนแท่นศิลาทิพย์ศึกษา สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง ครูช่วยสอน โรงเรียนแท่นศิลาทิพย์ศึกษา ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ (22 มิ.ย. 2563)
ประกาศโรงเรียนแท่นศิลาทิพย์ศึกษา สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น เรื่อง รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งครูช่วยสอน โรงเรียนแท่นศิลาทิพย์ศึกษา ดาวน์โหลดไฟล์แนบ (11 มิ.ย. 2563)
ประกาศโรงเรียนแท่นศิลาทิพย์ศึกษา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อปฏิบัติหน้าที่ครูช่วยสอน ประจำโรงเรียนแท่นศิลาทิพย์ศึกษา สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดไฟล์แนบ (26 มี.ค. 2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ค่าวัสดุตามโครงการนิเทศการจัดการเรียนการสอนของครูผู้สอน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ โดยเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดไฟล์แนบ (8 ธ.ค. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ค่าจัดซื้อจ้างจ้างวัสดุ อุปกรณ์ โครงการส่งเสริมวันสำคัญและภูมิปัญญาท้องถิ่น กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดไฟล์แนบ (8 ธ.ค. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาค่าจัดซื้อจัดจ้างวัสดุ อุปกรณ์ ตามโครงการส่งเสริมวันสำคัญและภูมิปัญญาท้องถิ่น กิจกรรมพิธีถวายพระพรเนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา รัชกาลที่ ๑๐ ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ โดยเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดไฟล์แนบ (8 ธ.ค. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างงานจ้างเหมาบริการรถโดยสารตามโครงการค่ายคุณธรรมจริยธรรม ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ โดยเฉพาะเจาะจง (4 ธ.ค. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อตามโครงการพัฒนาระบบงานวัดผลประเมินผล(ปถ.๐๕) ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดไฟล์แนบ (4 ธ.ค. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อตามโครงการพัฒนาองค์กรและระบบบริหารของโรงเรียน(ผงหมึกเติมเครื่องถ่ายเอกสาร) ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดไฟล์แนบ (3 ธ.ค. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาค่าวัสดุ ตามโครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีระบบสารสนเทศของสถานศึกษา ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ โรงเรียนแท่นศิลาทิพย์ศึกษา สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ดาวน์โหลดไฟล์แนบ (3 ธ.ค. 2562)
ประกาศโรงเรียนแท่นศิลาทิพย์ศึกษา สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง ครูช่วยสอน วิชาเอกพลศึกษา ดาวน์โหลดไฟล์แนบ (30 ต.ค. 2562)
ประกาศโรงเรียนแท่นศิลาทิพย์ศึกษา สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งครูช่วยสอน วิชาเอกพลศึกษา โรงเรียนแท่นศิลาทิพย์ศึกษา ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ (26 ต.ค. 2562)
ประกาศโรงเรียนแท่นศิลาทิพย์ศึกษา สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น เรื่อง รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งครูช่วยสอน สาขาวิชาเอกพลศึกษา โรงเรียนแท่นศิลาทิพย์ศึกษา ดาวน์โหลดไฟล์แนบ (10 ต.ค. 2562)
ประกาศโรงเรียนแท่นศิลาทิพย์ศึกษา สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น เรื่อง ประกาศผลการสอบคัดเลือกพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง ครูช่วยสอน ดาวน์โหลดไฟล์แนบ (30 ก.ย. 2562)
ประกาศโรงเรียนแท่นศิลาทิพย์ศึกษา สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งครูช่วยสอน โรงเรียนแท่นศิลาทิพย์ศึกษา ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ (27 ก.ย. 2562)
ประกาศโรงเรียนแท่นศิลาทิพย์ศึกษา สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น เรื่อง รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งครูช่วยสอน โรงเรียนแท่นศิลาทิพย์ศึกษา (20 ก.ย. 2562)
รับสมัครคัดเลือกพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง ครูช่วยสอน วิชาเอกเคมี รับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 19 พ.ค. 2560 - 1 มิ.ย. 2560 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ (22 พ.ค. 2560)
ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง ครูช่วยสอน สาขาวิชาภาษาไทย (9 พ.ค. 2560)
รับสมัครคัดเลือกพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง ครูช่วยสอน วิชาเอกภาษาไทย ดาวน์โหลดไฟล์แนบ (26 เม.ย. 2560)
ประกาศผลการสอบคัดเลือกพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งครูช่วยสอน สาขาวิชา นาฏศิลป์ (16 มี.ค. 2560)
ขอเชิญนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ร่วมกิจกรรมตอบปัญหาทางวิชาการ ในวันศุกร์ที่ 24 กุมพาพันธ์ 2560 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ (21 ก.พ. 2560)
ผลการสอบคัดเลือกครูช่วยสอนสาขาวิชาภาษาอังกฤษ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ (18 ต.ค. 2559)
ประกาศผลสอบครูช่วยสอน สาขาวิชา คณิตศาสตร์ พลศึกษา ชีววิทยา ดนตรีศึกษา และนาฎศิลป์ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ (30 ก.ย. 2559)
รับโอน-ย้าย ข้าราชการครู วิชาเอกดนตรี ติดต่อ ผู้อำนวยการประสาน กองทอง เบอร์โทร 093-3286394 (12 มิ.ย. 2559)
ประกาศผลการสอบคัดเลือกครูสาขาวิชาเอกภาษาอังกฤษ และพลศึกษา (ตำแหน่งครูช่วยสอน) ดาวน์โหลดไฟล์แนบ (11 พ.ค. 2559)

กำลังแสดงหน้าที่ 1/1
<< 1 >>


โรงเรียนแท่นศิลาทิพย์ศึกษา
ตำบลบ้านแท่น อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น 40180 โทร. 043-415809 แฟกซ์ 043-415809
Admin Login