โรงเรียนแท่นศิลาทิพย์ศึกษา อ.ชนบท จ.ขอนแก่น
นายกันต์พงษ์  อิ่มจิตรจรัส
นายกันต์พงษ์ อิ่มจิตรจรัส
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา รักษาราชการแทนผู้อำนวยการโรงเรียนแท่นศิลาทิพย์ศึกษา
ชื่อผู้ใช้ :   
รหัสผ่าน :  
 
สมัครสมาชิก | ลืมรหัสผ่าน

online ขณะนี้
2   คน
สถิติวันนี้
13   คน
สถิติทั้งหมด
19927   คน
เริ่มนับ 24 กุมภาพันธ์ 2557

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคลเพื่อปฏิบัติหน้าที่ครูช่วยสอนประจำโรงเรียนเเท่นศิลาทิพย์ศึกษา สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนเเก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ภาคเรียนที่1/2562 วิชาเอกนาฏศิลป์ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ ( 27 มี.ค. 2562 )
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคลเพื่อปฏิบัติหน้าที่ครูช่วยสอนประจำโรงเรียนเเท่นศิลาทิพย์ศึกษา สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนเเก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ภาคเรียนที่1/2562 วิชาพลศึกษา ดาวน์โหลดไฟล์แนบ ( 27 มี.ค. 2562 )
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคลเพื่อปฏิบัติหน้าที่ครูช่วยสอนประจำโรงเรียนเเท่นศิลาทิพย์ศึกษา สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนเเก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ภาคเรียนที่1/2562 วิชาเอกคณิตศาสตร์ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ ( 27 มี.ค. 2562 )
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคลเพื่อปฏิบัติหน้าที่ครูช่วยสอนประจำโรงเรียนเเท่นศิลาทิพย์ศึกษา สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนเเก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ภาคเรียนที่1/2562 วิชาเอกภาษาไทย ดาวน์โหลดไฟล์แนบ ( 27 มี.ค. 2562 )
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคลเพื่อปฏิบัติหน้าที่ครูช่วยสอนประจำโรงเรียนเเท่นศิลาทิพย์ศึกษา สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนเเก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ภาคเรียนที่1/2562 วิชาเอกเคมี ดาวน์โหลดไฟล์แนบ ( 27 มี.ค. 2562 )
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการอาหารกลางวันโรงเรียนเเท่นศิลาทิพย์ศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดไฟล์แนบ ( 31 ตุลาคม 2561 )
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถรับส่งนักเรียนโรงเรียนเเท่นศิลาทิพย์ศึกษาภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๑โดยวิธีเฉพาะเจะจง ดาวน์โหลดไฟล์แนบ ( 31 ตุลาคม 2561 )
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคลเพื่อปฏิบัติหน้าที่ครูช่วยสอนประจำโรงเรียนเเท่นศิลาทิพย์ศึกษา สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนเเก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ภาคเรียนที่2/2561 วิชาเอกเคมี ดาวน์โหลดไฟล์แนบ ( 26 กันยายน 2561 )
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคลเพื่อปฏิบัติหน้าที่ครูช่วยสอนประจำโรงเรียนเเท่นศิลาทิพย์ศึกษา สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนเเก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ภาคเรียนที่2/2561 วิชานาฏศิลป์ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ ( 26 กันยายน 2561 )
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคลเพื่อปฏิบัติหน้าที่ครูช่วยสอนประจำโรงเรียนเเท่นศิลาทิพย์ศึกษา สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนเเก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ภาคเรียนที่2/2561 วิชาเอกคณิตศาสตร์ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ ( 26 กันยายน 2561 )
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคลเพื่อปฏิบัติหน้าที่ครูช่วยสอนประจำโรงเรียนเเท่นศิลาทิพย์ศึกษา สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนเเก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ภาคเรียนที่2/2561 วิชาเอกภาษาไทย ดาวน์โหลดไฟล์แนบ ( 26 กันยายน 2561 )
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคลเพื่อปฏิบัติหน้าที่ครูช่วยสอนประจำโรงเรียนเเท่นศิลาทิพย์ศึกษา สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนเเก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ภาคเรียนที่2/2561 วิชาเอกดนตรี ดาวน์โหลดไฟล์แนบ ( 26 กันยายน 2561 )
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคลเพื่อปฏิบัติหน้าที่ครูช่วยสอนประจำโรงเรียนเเท่นศิลาทิพย์ศึกษา สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนเเก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ภาคเรียนที่2/2561 วิชาเอกภาษาอังกฤษ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ ( 26 กันยายน 2561 )
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคลเพื่อปฏิบัติหน้าที่ครูช่วยสอนประจำโรงเรียนเเท่นศิลาทิพย์ศึกษา สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนเเก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ภาคเรียนที่2/2561 วิชาเอกพละศึกษา ดาวน์โหลดไฟล์แนบ ( 26 กันยายน 2561 )
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคลเพื่อปฏิบัติหน้าที่ครูช่วยสอนประจำโรงเรียนเเท่นศิลาทิพย์ศึกษา สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนเเก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ภาคเรียนที่2/2561 วิชาเอกดนตรี ดาวน์โหลดไฟล์แนบ ( 26 กันยายน 2561 )
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อโครงการพัฒนาองค์กรและระบบบริหารของโรงเรียน (ค่าวัสดุการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดไฟล์แนบ ( 18 ธันวาคม 2560 )
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา(ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดไฟล์แนบ ( 6 ธันวาคม 2560 )
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับการจ้างโครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางกีฬา (จ้างเหมาทำอาหารกิจกรรมกีฬาสีภายใน) ปีการศึกษา 2560 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดไฟล์แนบ ( 30 พฤศจิกายน 2560 )
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับการจ้างโครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางกีฬา (จ้างเหมาทำอาหารกิจกรรมกีฬาสีภายใน) ปีการศึกษา 2560 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดไฟล์แนบ ( 30 พฤศจิกายน 2560 )
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการอาหารกลางวันของโรงเรียนแท่นศิลาทิพย์ โโดยวิธีการเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดไฟล์แนบ ( 6 พฤศจิกายน 2560 )
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคคล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เพื่อรับจ้างเหมาบริการรถ-รับส่ง ดาวน์โหลดไฟล์แนบ ( 6 พฤศจิกายน 2560 )
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคคล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ตำแหน่ง ครูช่วยสอน วิชาเอกคณิตศาสตร์ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ ( 3 พฤศจิกายน 2560 )
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคคล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดไฟล์แนบ ( 31 ตุลาคม 2560 )
ทดสอบระบบ ( 19 ธ.ค. 2559 )

กำลังแสดงหน้าที่ 1/1
<< 1 >>


โรงเรียนแท่นศิลาทิพย์ศึกษา
ตำบลบ้านแท่น อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น 40180 โทร. 043-415809 แฟกซ์ 043-415809
Admin Login