โรงเรียนแท่นศิลาทิพย์ศึกษา อ.ชนบท จ.ขอนแก่น
นายประสาน  กองทอง
นายประสาน กองทอง
ผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม รักษาราชการแทนผู้อำนวยการโรงเรียนแท่นศิลาทิพย์ศึกษา
ชื่อผู้ใช้ :   
รหัสผ่าน :  
 
สมัครสมาชิก | ลืมรหัสผ่าน

online ขณะนี้
1   คน
สถิติวันนี้
19   คน
สถิติทั้งหมด
21539   คน
เริ่มนับ 24 กุมภาพันธ์ 2557

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างการจ้างเหมาบริการ รถรับ-ส่งนักเรียน โรงเรียนแท่นศิลาทิพย์ศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดไฟล์แนบ ( 13 พฤษภาคม 2562 )
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างการจ้างเหมาบริการรถรับส่งนักเรียนโรงเรียนแท่นศิลาทิพย์ศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดไฟล์แนบ ( 13 พฤษภาคม 2562 )
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการอาหารว่างและเครื่องดื่ม โครงการเปิดโรงเรียนสู่ชุมชน ดาวน์โหลดไฟล์แนบ ( 28 กุมภาพันธ์ 2562 )
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ดาวน์โหลดไฟล์แนบ ( 28 กุมภาพันธ์ 2562 )
18. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการจัดสถานที่พร้อมติดตั้ง ระบบเครื่องเสียงตามโครงการเปิดโรงเรียนสู่ชุมชน ดาวน์โหลดไฟล์แนบ ( 28 กุมภาพันธ์ 2562 )
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อโครงการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ดาวน์โหลดไฟล์แนบ ( 28 มกราคม 2562 )
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อโครงการส่งเสริมประชาธิปไตยในสถานศึกษา ดาวน์โหลดไฟล์แนบ ( 25 มกราคม 2562 )
15. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาค่าจ้างเหมาบริการอาหารว่างและเครื่องดื่ม ตามโครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ ( 29 มกราคม 2562 )
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุเวชภัณฑ์ยาตามโครงการโรงเรียน ส่งเสริมสุขภาพ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ ( 21 มีนาคม 2562 )
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการส่งเสริมการศึกษาผู้เรียน (กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ) ดาวน์โหลดไฟล์แนบ ( 4 มีนาคม 2562 )
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบริการตามโครงการส่งเสริมการศึกษา ผู้เรียน(กิจกรรมแนะแนว) ดาวน์โหลดไฟล์แนบ ( 21 กุมภาพันธ์ 2562 )
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น ดาวน์โหลดไฟล์แนบ ( 12 กุมภาพันธ์ 2562 )
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาชื่อโครงการรณรงค์และป้องกันยาเสพติด ในสถาบัน ดาวน์โหลดไฟล์แนบ ( 24 มิถุนายน 2562 )
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อโครงการพัฒนาองค์กรและระบบบริหาร ของโรงเรียนเพื่อการศึกษา (ค่าวัสดุเพื่อการศึกษา) ดาวน์โหลดไฟล์แนบ ( 13 ธันวาคม 2561 )
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุตามโครงการส่งเสริมความเป็นเลิศ ทางวิชาการ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ ( 21 ธันวาคม 2561 )
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาค่าวัสดุตามโครงการยกระดับคะแนน ประเมินสมรรถนะ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ ( 25 กุมภาพันธ์ 2562 )
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการรถทัวร์ปรับอากาศ 1 ชั้น ตามโครงการพัฒนาบุคลากร ดาวน์โหลดไฟล์แนบ ( 19 มีนาคม 2562 )
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อโครงการพัฒนาการเรียนการสอนของโครงงาน ดาวน์โหลดไฟล์แนบ ( 1 มีนาคม 2562 )
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการตามโครงการส่งเสริมวันสำคัญ และภูมิปัญญาท้องถิ่นกิจกรรมวันสถาปนาโรงเรียน ดาวน์โหลดไฟล์แนบ ( 18 ธันวาคม 2561 )
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อโครงการพัฒนาองค์กรและระบบบริหาร ของโรงเรียน(ค่าวัสดุเพื่อการศึกษา) ดาวน์โหลดไฟล์แนบ ( 21 กุมภาพันธ์ 2562 )
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อโครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ ( 20 มีนาคม 2562 )
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาโครงการซ่อมแซมครุภัณฑ์ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ ( 24 เมษายน 2562 )
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคลเพื่อปฏิบัติหน้าที่ครูช่วยสอนประจำโรงเรียนเเท่นศิลาทิพย์ศึกษา สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนเเก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ภาคเรียนที่1/2562 วิชาเอกนาฏศิลป์ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ ( 27 มี.ค. 2562 )
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคลเพื่อปฏิบัติหน้าที่ครูช่วยสอนประจำโรงเรียนเเท่นศิลาทิพย์ศึกษา สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนเเก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ภาคเรียนที่1/2562 วิชาพลศึกษา ดาวน์โหลดไฟล์แนบ ( 27 มี.ค. 2562 )
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคลเพื่อปฏิบัติหน้าที่ครูช่วยสอนประจำโรงเรียนเเท่นศิลาทิพย์ศึกษา สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนเเก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ภาคเรียนที่1/2562 วิชาเอกคณิตศาสตร์ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ ( 27 มี.ค. 2562 )
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคลเพื่อปฏิบัติหน้าที่ครูช่วยสอนประจำโรงเรียนเเท่นศิลาทิพย์ศึกษา สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนเเก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ภาคเรียนที่1/2562 วิชาเอกภาษาไทย ดาวน์โหลดไฟล์แนบ ( 27 มี.ค. 2562 )
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคลเพื่อปฏิบัติหน้าที่ครูช่วยสอนประจำโรงเรียนเเท่นศิลาทิพย์ศึกษา สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนเเก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ภาคเรียนที่1/2562 วิชาเอกเคมี ดาวน์โหลดไฟล์แนบ ( 27 มี.ค. 2562 )
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการอาหารกลางวันโรงเรียนเเท่นศิลาทิพย์ศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดไฟล์แนบ ( 31 ตุลาคม 2561 )
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถรับส่งนักเรียนโรงเรียนเเท่นศิลาทิพย์ศึกษาภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๑โดยวิธีเฉพาะเจะจง ดาวน์โหลดไฟล์แนบ ( 31 ตุลาคม 2561 )
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคลเพื่อปฏิบัติหน้าที่ครูช่วยสอนประจำโรงเรียนเเท่นศิลาทิพย์ศึกษา สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนเเก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ภาคเรียนที่2/2561 วิชาเอกเคมี ดาวน์โหลดไฟล์แนบ ( 26 กันยายน 2561 )

กำลังแสดงหน้าที่ 1/2 ->
<< 1 2 >>


โรงเรียนแท่นศิลาทิพย์ศึกษา
ตำบลบ้านแท่น อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น 40180 โทร. 043-415809 แฟกซ์ 043-415809
Admin Login